เหตุใดราคาสินค้าและฉลากยาสมุนไพรดร. โสภณ จึงแตกต่างจากยาสมุนไพรดร. โสภณที่ฉันเคยซื้อมา? / Why Dr. Sophon’s products’packaging and price are different from products I bought before?

You are here:
< Back

บริษัท ดร. โสภณ เป็นผู้ผลิตยาสมุนไพร ดร.โสภณ แห่งเดียวในประเทศไทย และเป็นผู้จำหน่ายยาสมุนไพรดร.โสภณ ในราคาต้นทุน ตามปณิธานของผู้ก่อตั้งบริษัท (ศ.ดร. โสภณ เริงสำราญ) ที่มุ่งเน้นด้านความเท่าเทียมกันทางโอกาสที่ลูกค้าจะสามารถเข้าถึงยาสมุนไพรอันเป็นผลผลิตจากประสบการณ์และการวิจัยที่สั่งสมมาเป็นเวลากว่า 40 ปีของท่าน ทั้งนี้ ยาสมุนไพรดร. โสภณ ถูกจำหน่ายด้วยราคาและโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่แตกต่างกันตามแต่ลักษณะของบริษัทซึ่งรับผลิตภัณฑ์เราไปจำหน่าย ณ ท้องตลาด -เราขอยืนยันคุณภาพเฉพาะยาสมุนไพร ดร. โสภณ ที่ถูกผลิตและระบุชื่อบริษัท ดร.โสภณบนฉลากยาเท่านั้น Dr. Sophon Ltd is an only one company manufacturing Dr. Sophon Herbal Medicines. We sell low cost but high quality herbal medicines as our aim. Today there are several sellers who offer higher price than our price, so the price of products can fluctuate, dependent on sellers’ marketing strategies. Only products manufactured by Dr. Sophon Ltd are guaranteed.

  • Text Hover
Print Friendly, PDF & Email