ฉันจะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้อย่างไร?/ How can I place an order?

You are here:
< Back

นอกจากท่านจะสามารถมาซื้อสินค้าได้ด้วยตนเองที่ร้านค้า สาขาสามย่านแล้ว ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้ 1) สั่งซื้อสินค้าทางอีเมลล์ order@drsophon.com 2) สั่งซื้อสินค้าโดยการกรอกแบบฟอร์มบนเวปไซด์ 3) สั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ 02-2150657 4) สั่งซื้อสินค้าทาง LINE ID: @drsophonshop หรือ supatra_dsc 5) สั่งซื้อสินค้าทาง Facebook หรือ 6) สั่งซื้อสินค้าโดยการเขียนจดหมายถึงเราทางไปรษณีย์ (และชำระเงินทางธนาณัติ) You can buy our products at our shop (Sam-Yan branch). You can also place an order through one of several methods: mail order: order@drsophon.com, fill up with details on our contact form, call us : +6622150657, Line app: @drsophonshop or Supatra_dsc (LINE ID), send messages to us on Facebook, or by post.

  • Text Hover
Print Friendly, PDF & Email