ฉันจะสังเกตได้อย่างไรว่าสินค้ายาสมุนไพรที่ฉันซื้อมาถูกผลิตจากบริษัท ดร. โสภณ ไม่ใช่ถูกแอบอ้าง? / How can I know whether Dr. Sophon Herbal Medicines manufactured by Dr. Sophon Ltd?

You are here:
< Back

ท่านสามารถสังเกตชื่อบริษัทผู้ผลิตบนฉลากยา หากฉลากยาไม่ได้ระบุผู้ผลิตว่าเป็น บริษัทดร.โสภณ สินค้าที่ท่านซื้อโดยตรงกับพนักงานของบริษัทดร. โสภณ ไม่ว่าท่านจะซื้อที่ร้านค้า(สามย่าน)ด้วยตนเอง หรือซื้อกับบริษัทผ่านการติดต่อออนไลน์ (ซื้อบนเวปไซด์ดร. โสภณ/อีเมลล์ order@drsophon.com/ LINE: @drsophonshop, Facebook: DrSophonHerbs/ chat) กับเรา ล้วนเป็นสินค้าที่ผลิตจากเรา (บริษัท ดร. โสภณ) ทั้งสิ้น You can check the name of company manufacturing Dr. Sophon Herbal Medicines on a product’s label. Products, that you bought from our company’s shop (Sam-Yan branch) or through online communication (contacting agents on our website/ mail order: order@drsophon.com / contacting agents on LINE app: @drsophonshop, our facebook page -DrSophonHerbs or on website’s Chat Box), are commonly manufactured by Dr. Sophon Ltd.

  • Text Hover
Print Friendly, PDF & Email