บริษัทมีสมุนไพรอาหารเสริมชนิดต่างๆ (เช่น อาหารเสริมแปะก๊วย หรือ กาแฟ) นอกเหนือจากที่ระบุบนเวปไซด์ หรือที่จำหน่ายในร้านค้า ดร. โสภณ (สาขาสามย่าน) หรือไม่?/ Do you sell other supplement products which are not shown on website or sold at Dr.Sophon’s shop (Sam-Yan branch)?

You are here:
< Back

สินค้าที่บริษัทดร.โสภณ “ผลิต” และ “จำหน่าย” จะปรากฎเฉพาะบนเวปไซด์ หรือ ถูกจำหน่ายที่ร้านค้าสาขาสามย่านเท่านั้น ปัจจุบันเราจำหน่ายสมุนไพรอาหารเสริมบำรุงร่างกายชาย-หญิง เท่านั้น เราไม่ได้จำหน่ายสินค้าสมุนไพรอาหารเสริมชนิดแคปซูลใบแป๊ะก๊วย หรือ เครื่องดื่มกาแฟสมุนไพรรายการอื่นๆ Our products are only shown on the website or sold at Dr.Sophon’s store (Sam-Yan branch). Now we do not currently sell other supplement products.

  • Text Hover
Print Friendly, PDF & Email