ยาสมุนไพรดร. โสภณ มีสารเคมีและสเตรอยด์เจือปนหรือไม่? / Do Dr.Sophon Herbal Medicines contain chemicals and steroid?

You are here:
< Back

ยาสมุนไพรดร. โสภณ ไม่มีสารเคมีและไม่มีสเตรอยด์เจือปน ยาสมุนไพรดร.โสภณในรูปแบบแคปซูลบรรจุยาสมุนไพร 100% ที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อโรคและผ่านการรับรองจากอ.ย. (องค์การอาหารและยา) Our products do not contain chemicals and steroid. They only contain 100% ground herbs which pass the process of radiation sterilization. Dr. Sophon Herbal Medicines and our natural products have been approved by Thailand Food and Drug Administration.

  • Text Hover
Print Friendly, PDF & Email