ฉันแจ้งโอนหลังชำระเงินได้ที่ไหนบ้าง / How do I show a proof of payment after money transfer?

You are here:
< Back
  • Text Hover
ท่านสามารถแจ้งโอนหลังจากชำระเงินได้โดยกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มพร้อมแนบสลิบเงินโอน หรือ ติดต่อแจ้งโอนได้ที่ order@drsophon.com หรือ ส่งข้อความส่วนตัวหาเราผ่าน Facebook หรือ LINE: @drsophonshop
You are able to send us a payment slip / a proof of money transaction by filling details in the form or emailing: order@drsophon.com or sending a proof of money transaction via LINE (id: @drsophonshop)

Print Friendly, PDF & Email