ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า หรือรายละเอียดอื่นๆ หลังจากสั่งซื้อสินค้าได้หรือไม่? /Can I amend my order?

You are here:
< Back
ท่านจะสามารถเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าได้ก่อนที่ท่านจะชำระเงิน ในกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้รับพัสดุสินค้า ท่านจะต้องแจ้งเราก่อนที่เราจะจัดส่งสินค้า หรือ ภายในเวลา 15 นาที หลังจากที่เราแจ้งยืนยันการจัดส่งสินค้า
.
.
You can send us updated details of your order in any time before making a payment. After the process of making a payment is done , you are not able to make a change with your order. 
You can send us updated information about the receiver’s address before the product is dispatched or within 15 minutes after we confirm your payment.
Massive Dynamic

We take pride in delivering Intelligent Designs and Engaging Experiences for clients all over the World.

Print Friendly, PDF & Email