ฉันจะติดตามพัสดุออเดอร์ของฉันได้อย่างไร? / How do I track my order?

You are here:
< Back
  • Text Hover
ท่านสามารถตรวจสอบพัสดุโดยกรอกรหัส tracking (ซึ่งท่านสามารถสอบถามจากเราได้) ลงในช่องตรวจสอบพัสดุ ที่เวปไซด์ของไปรษณีย์ไทย
 You can track your parcels from the Thailland Post’s website and entering your tracking number. Please contact us for getting a tracking number. 

Print Friendly, PDF & Email