ฉันจะชำระเงินด้วยวิธีทางไหนบ้าง? / How can I make a payment?

You are here:
< Back
CASH at our store (Sam-Yan branch) & money transfer to our bank account

 

ท่านสามารถชำระเงินสด ณ ที่ร้านค้าสาขาสามย่าน โดยการส่งธนาณัติพร้อมแนบรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่ท่านต้องการจะสั่งซื้อ (สินค้าอะไร? จำนวนเท่าใด? ส่งถึงที่อยู่ที่ไหน? ผู้รับสินค้าคือใคร?) หรือ โอนชำระ (พร้อมทั้งแจ้งโอนโดยการแนบไฟล์สลิบชำระเงิน) หลังจากที่ได้ติดต่อกับพนักงานรับออเดอร์ 

We accept CASH at our store (Sam-Yan branch). You can also make a payment by money transfer to our bank account.
  • Text Hover
Print Friendly, PDF & Email